Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Frenzy Plant 150 90
Zobacz wszystkie dostępne ataki