Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Follow Me
25 100 Atakuje 3 razy w rundzie.
Zobacz wszystkie dostępne ataki