Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Focus Energy 0 100 Podnosi atak i specjalny atak używającego o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki