Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Fly 90 95
Zobacz wszystkie dostępne ataki