Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Fling 60 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki