Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Fissure 500 20 Zadaje bardzo duże obrażenia.Jeśli trafi to cios krytyczny.
Zobacz wszystkie dostępne ataki