Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Fire Spin 35 85 Więzi przeciwnika w ognistej pułapce przez 4-5 rund.
Zobacz wszystkie dostępne ataki