Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Final Gambit
200 100 50% obrażeń zwrotnych.
Zobacz wszystkie dostępne ataki