Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Fiery Dance
80 100 10% szans na zwiększenie ataku specjalnego używającego o 1 poziom
Zobacz wszystkie dostępne ataki