Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Fiery Dance 80 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki