Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Fake Out 40 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki