Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Extreme Speed 80 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki