Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Explosion 250 100 Zadaje 40% obrażeń zwrotnych.
Zobacz wszystkie dostępne ataki