Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Eruption
150 100 Moc ataku zależna jest od życia używającego od 1 do 150 (aktualne życie / maksymalne życie x 150).
Zobacz wszystkie dostępne ataki