Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Endeavor
0 100 Obniża życie przeciwnika do wartości liczbowej jaką posiada atakujący pokemon. Jeśli posiada więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem.
Zobacz wszystkie dostępne ataki