Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Endeavor 0 100 Obniża HP przeciwnika do wartości liczbowej jaką my posiadamy. Jeśli posiadamy więcej życia, ruch kończy się niepowodzeniem.
Zobacz wszystkie dostępne ataki