Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Electroweb 55 95 Obniża szybkość przeciwnika o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki