Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Dual Chop 40 90
Zobacz wszystkie dostępne ataki