Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Drill Run 80 95
Zobacz wszystkie dostępne ataki