Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Drill Run
80 95 Zwiększona szansa na atak krytyczny.
Zobacz wszystkie dostępne ataki