Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Dream Eater
100 100 Regeneruje 40% życia używającemu z zadanych obrażeń przeciwnikowi. Jeśli przeciwnik śpi regeneruje 60%.
Zobacz wszystkie dostępne ataki