Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Draco Meteor
140 90 Obniża specjalny atak używającego o 2 poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki