Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Draco Meteor 140 90 Obniża specjalny atak używającego o dwa poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki