Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Double Team 0 100 Zwiększa uniki używającego o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki