Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Double Kick
30 100 Atakuje 2 razy na rundę.
Zobacz wszystkie dostępne ataki