Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
DoubleSlap
15 85 Atakuje od 2 do 5 razy na rundę.
Zobacz wszystkie dostępne ataki