Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Double-Edge 120 100 Obrażenia zwrotne - 33% od zadanych obrażeń przeciwnikowi.
Zobacz wszystkie dostępne ataki