Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Disable 0 50 Blokuje jeden z ataków przeciwnika. Atak jednorazowy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki