Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Defend Order 0 100 Zwiększa obronę specjalną o 1 poziom
Zobacz wszystkie dostępne ataki