Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Cut
50 95
Zobacz wszystkie dostępne ataki