Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Crush Grip
0 100 Moc zależna jest od tego ile życia pozostało przeciwnikowi. Im więcej tym większa moc. Przy całym życiu przeciwnika moc wynosi 120.
Zobacz wszystkie dostępne ataki