Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Cotton Spore
0 100 Zmniejsza szybkość przeciwnika o 2 poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki