Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Cotton Guard
0 100 Zwiększa obronę używającego o trzy poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki