Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Conversion 2
0 100 Używający zmienia typ na typ ataku, który ostatnio został użyty przez przeciwnika
Zobacz wszystkie dostępne ataki