Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Conversion
0 100 Użytkownik zmienia typ na typ ataku, który znajduje się na samej górze w jego posunięciach
Zobacz wszystkie dostępne ataki