Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Confuse Ray 0 100 Atak otępiający przeciwnika.
Zobacz wszystkie dostępne ataki