Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Confuse Ray
0 100 Otępia przeciwnika.
Zobacz wszystkie dostępne ataki