Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Comet Punch 18 85 Atakuje 2-5 razy na rundę.
Zobacz wszystkie dostępne ataki