Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Coil
0 100 Zwiększa atak, obronę, szybkość używającego o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki