Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Coil 0 100 Zwiększa atak, obronę używającego o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki