Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Clear Smog 50 60
Zobacz wszystkie dostępne ataki