Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Clamp 35 85 Atakuje 4-5 razy na rundę.
Zobacz wszystkie dostępne ataki