Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Chip Away
70 100 Zadaje stałe obrażenia, mimo obniżania/zwiększania statystyk.
Zobacz wszystkie dostępne ataki