Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Chatter 60 100
Zobacz wszystkie dostępne ataki