Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Charm
0 100 Zmniejsza atak przeciwnika o 2 poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki