Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Charge Beam 50 90 70% szans na podniesienie ataku specjalnego używającego o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki