Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Charge 0 100 Zwiększa atak oraz specjalny atak używającego o jeden i pół poziomu, a także specjalną obronę o jeden poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki