Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Captivate 0 100 Obniża atak specjalny przeciwka o dwa poziomy.
Zobacz wszystkie dostępne ataki