Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Camouflage 0 100 Zwiększa obronę specjalna używającego.
Zobacz wszystkie dostępne ataki