Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Camouflage
0 100 Zwiększa obronę specjalna używającego o 1 poziom
Zobacz wszystkie dostępne ataki