Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Bullet Seed
25 100 Atakuje 4-5 razy na rundę.
Zobacz wszystkie dostępne ataki