Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Bulldoze 60 100 Obniża szybkość przeciwnika o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki