Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Bulk Up
0 100 Podnosi atak i obronę używającego o 1 poziom.
Zobacz wszystkie dostępne ataki