Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Bug Bite 60 100 Regeneruje 30% zdrowia z zadanych obrażeń przeciwnikowi.
Zobacz wszystkie dostępne ataki