Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Brave Bird 120 100 1/3 obrażeń zwrotnych.
Zobacz wszystkie dostępne ataki