Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Bonemerang
50 90 Atakuje 2 razy w rundzie.
Zobacz wszystkie dostępne ataki