Spis ataków pokemon w grze

Nazwa ataku Rodzaj Typ Moc Celność Efekt
Bolt Strike 130 85
Zobacz wszystkie dostępne ataki